Działalność charytatywna

W ramach naszej działaności statutowej zostalismy wpisani jako organizacja chartytwtywna Agencji Rynku Rolnego